Servicii Contabilitate

Asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;

Introducerea datelor inițiale de preluare a unei contabilități;

Verificarea documentelor primare și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile;

Întocmirea de rapoarte lunare corelate cu evidența : clienților, furnizorilor; mijloacelor fixe, stocurilor, registrului de casa, registrelor de bancă,

Întocmirea registrelor contabile obligatorii : registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea mare, registrul-jurnal de încasări și plăți;

Întocmirea balanței de verificare și a jurnalelor de vânzări și de cumpărări ;

Întocmirea lucrărilor cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții,

Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale ;

Întocmirea situațiilor financiare semestriale , anuale, inclusiv pentru organizațiile non-profit;

Contabilitate de gestiune, calculația costurilor și ale rapoartelor specifice activității;

Asistență de specialitate necesară pentru înființarea societăților , înregistrare punct de lucru, vector fiscal