Consultanță Fiscală

Identificarea tuturor taxelor și contribuțiilor aplicabile firmei dvs.;

Informări periodice, în funcție de frecvența modificărilor legislative;

Asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale, după caz punctaje periodice, cu administrația financiară;

Asistență în timpul inspecțiilor fiscale derulate de către autoritățile competente